Archive for februarie 2013

Concurs Sfintii si copiii (3 aprilie)

Sfantul-Stelian33Şcoala cu clasele I-VIII„ Arhitect T.T.Socolescu”, Păuleşti,

Localitatea Păuleşti, Strada Principală, nr. 116,  JudeŢul Prahova
Telefon / fax 0244 224301
Adresa de mail : scoala_paulesti@yahoo.com

Nr.        /

 

CONCURS DE RELIGIE ŞI DE CREAŢIE LITERARĂ

„SFINŢII ŞI COPIII”

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ARHITECT T.T.Socolescu”,  PĂULEŞTI- PRAHOVA vă invită să participaţi la I–a ediţie a CONCURSULUI  DE RELIGIE ŞI DE CREAŢIE LITERARĂ ,, Sfinţii  şi  copiii.

 Concursul se va afla în Calendarul Activităţilor Educative Zonale şi judeţene.

Popularizarea concursului se va face:

                                                          

Perioadă înscriere: 04 februarie – 25 martie 2013

Desfăşurare: 03 aprilie 2013.

  ARGUMENT:
          Profesorii de religie desfăşoară o activitate extraşcolară demnă de toată aprecierea, ale cărei roade se vor vedea în viitor în comportamentul elevilor.
          Pe lângă proiectele culturale, educative, este nevoie şi de concursuri şcolare, în număr destul de mic la această disciplină. Scopul este dezvoltarea creativităŢii elevilor, indrumarea spre a înţelege mai bine rolul şi importanţa disciplinei religie.

  Motto:

Astăzi am văzut un copil ca un îngeraş. ,,Unde îţi sunt aripioarele?” l-am întrebat, dar nu a ştiut ce să-mi răspundă. La Colibă, atunci când vine primăvara şi înfloresc copacii, pun bomboane pe ramurile arbuştilor de lângă gardul chiliei, şi le spun copiilor care vin la mine: ,,Mergeţi şi luaţi bomboane din copaci, pentru că de va ploua, se vor topi”. Unii copii mai inteligenţi îşi dau seama ca le-am pus eu şi râd, alţii cred că le-am plantat, iar alţii stau pe gân-  duri. Copiii mici au nevoie şi de puţină însorire.

                                           (Cuviosul Paisie Aghioritul, Viaţa de familie)

   OBIECTIVE:
          Învăţămân gimnazial:

• încurajarea creativităţii şi a competitivităţii;

• încredere în posibilităţile personale, optimism;

• convingerea că viaţa creştină autentică rezultă din relaţia cu Dumnezeu;

• utilizarea adecvată a conceptelor specifice religiei, în diferite contexte de comunicare .

Grup ţintă: elevii din unităţile şcolare gimnaziale ale judeţului Prahova.

Concursul va fi organizat în două etape:

Prima etapă

Va avea loc la nivel de şcoală. În cadrul şcolii, comisia de evaluare şi de premiere a elevilor va fi alcătuită din profesorii implicaţi de comun acord cu conducerea şcolii (din comisie este recomandat să facă parte profesorii de limba română, cultură civică, filozofie, în funcţie de nivelul de studiu).
În urma jurizării se vor califica pentru etapa următoare câte trei elevi pe secŢiune de concurs:  pentru locurile I, II, III.(Ex. la clasele V-VI, un elev pentru locul I, unul pentru locul II şi unul pentru locul III). La fel se va proceda pentru clasele VII-VIII.

Etapa a doua

Va avea loc la nivel zonal. Jurizarea şi premierea elevilor va fi realizată de profesori de religie-limbă română.

Criteriu eliminator: Respectarea nivelului de studiu, a temelor şi a condiţiilor de participare.

Art. 1. Tema concursului

         ,,Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu şi ocrotitorii copiilor”

Art. 2. Condiţii de înscriere

Se pot înscrie şi pot participa la concurs elevi, din unităţile de învăţământ prahovene, pe secŢiuni, după cum urmează :

–         secŢiunea V-VI, doi concurenŢi;

–         secŢiunea VII-VIII, doi concurenŢi.

  Participarea va fi anunŢată prin depunerea la secretariatul instituŢiei organizatoare/ trimiterea prin email, la adresele: scristim@gmail.com sau alinaileanapopescu@gmail.com, a fişei de înscriere(ANEXA 1).

          Concursul se structurează  pe două componente: religie şi creaŢie literară

La creaŢie literară va fi propus un exerciŢiu de creativitate- redactare de text, cu titlu propus.

La concurs vor participa elevi din clasele V-VI şi VII-VIII din învăţământul prahovean. Tematica va cuprinde noţiuni de religie referitoare la ,,Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu şi ocrotitorii copiilor”. Elevii vor fi selectaţi de profesorii de religie, respectiv de cei de  limba română, câte doi elev pentru fiecare secŢiune( V-V/ VII-VIII).

 

 

Director,                                                     Profesori propunători, 

Rădulescu Ovidiu                                        Şerban Cristian

                                                                    Popescu Ileana- Alina                           

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

CLASELE V – VI

 1. Mica Biblie, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1990
 2. Patericul Egiptean, disponibil online la adresa: http://www.nistea.com/pateric.html
 3. Viaţa Sfântului Stelian, link:            http://sfintulnicolae.wordpress.com/2009/03/14/sf-stelian-paflagonul-sec-iv/
 4. Vieţile Sfinţilor pe luna noiembrie, disponibilă online la adresa: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsnov/index.html
 5. BAŞTOVOI, Savatie, Micul Pateric povestit şi ilustrat pentru copii, Editura Chatisma, 2009, disponibil la adresa: http://www.scribd.com/doc/29319488/Savatie-Ba%C5%9Ftovoi-Micul-Pateric
 6. GRIGORE, Cătălin, Sfântul Proroc Moise şi poporul lui Israel, Editura Iona, 2011
 7. MUHA, Camelia, Manual de Religie, clasele III a şi a IV a, editura Sf. Mina, Iaşi, 2009

CLASELE VII / VIII

 

 1. Mica Biblie, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1990
 2. 2.     Îndrumar pentru restabilirea sănătăţii (capitolele I si II), disponibilă online la adresa: http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/indrumar-pentru-restabilirea-sanatatii/
 3. 3.     LOGHIN, Preot Ioan Cristin Loghin, Sfintii Doctori in Traditia Bisericii Ortodoxe. Cercetarea si ingrijirea bolnavilor ca datorie mantuitoare a fiecarui preot si credincios, articol disponibil online la adresa http://itrinesti.iasi.mmb.ro/cuvantul-preotului/3384-sfintii-doctori-traditia-bisericii-ortodoxe-cercetarea-ingrijirea-bolnavilor
 4. 4.     MUHA, Camelia, Manual de Religie, clasele a VI-a şi a VII-a, Editura Sf. Mina, 2009
 5. 5.     TUDOSE, Pr. Silviu, Taina Sfântului Maslu. Îndrumător teologic liturgic şi pastoral, Editura Cuvântul Vieţii, 2012 (se poate descarca online forum.teologie.net/download/file)

ANEXA 1

                                                 FIŞA DE ÎNSCRIERE

 

Unitatea de învăţământ:……………………..……………………………………………………………………………

Localitatea/judeţul:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: …………………………………………………………………..………………………………………………………………

Adresa de e-mail a cadrului didactic îndrumător :………………………………………………………………

Model de tabel nominal cuprinzând elevii din echipă la concurs:

Nr.crt.

 

Numele si prenumele elevului

 

Secţiunea

 

Clasa

       
       
       
       
       
       
       

 

 

DIRECTOR,                                                                                     PROF. ÎNDRUMATOR ,