Archive for the ‘Dictionar de termeni teologici’ Category

Dictionar de termeni teologici: Antihrist

Termenul înseamnă literal „împotriva lui Hristos” şi se referă la împotrivirea individuală, socială sau ideologică faţă de cuvintele şi faptele lui Hristos. Unii teologi consideră că Antihristul este un individ care urmează să vină, care se va opune lui Hristos şi a cărui domnie în lume va sluji ca semn
pentru A Doua Venire a lui Hristos. Termenul apare doar în epistolele lui Ioan, dar scriitorii biblici, atît din Vechiul Testament, cît şi din Noul Testament, au folosit concepte similare, precum „fiii lui Belial” (în Pentateuh şi în cărţile istorice); „cornul cel mic” (Daniel); „urîciunea Citește în continuare

Dictionar de termeni teologici

animism. Sistem de credinţe care afirmă că spiritele sînt cauza mişcării, creşterii şi schimbării (animării) lumii. Deşi mulţi animişti recunosc existenţa unui zeu mai puternic, sînt extrem de sensibili la prezenţa spiritelor în lumea noastră. Pentru
animişti, prin urmare, diferite mişcări, precum creşterea unui copac, foşnetul şi căderea Citește în continuare

Dictionar de termeni teologici: antropologie

De la cuvintele greceşti anthropos (om) şi logos (cuvînt), adică învăţătură despre omenire. Antropologia, în general, se referă la orice studiu al statutului, al obiceiurilor, al datinilor, al relaţiilor şi al culturilor omenirii. în sens mai specific şi teologic, antropologia prezintă învăţătura biblică despre oameni ca fiinţe create de Dumnezeu. Antropologia creştină susţine că oamenii sînt creaţi după chipul lui Dumnezeu {„imago Dei), dar că păcatul a afectat negativ acest chip. Antropologia este interesată Citește în continuare

Dictionar de termeni teologici: Adevarul

Ceea ce reflectă realitatea factuală şi/sau spirituală. Unii gînditori consideră adevărul doar din perspectiva categoriilor intelectuale, considerîndu-1 afirmaţia a ceea ce este. De aceea, adevărul desemnează aserţiunile sau afirmaţiile factuale (factualitatea) corecte. De curînd, unii gînditori au început să sugereze că adevărul este subiectiv, relativ şi pluralist. Văzut din perspectivă teologică, adevărul îşi are temeiul în fiinţa şi voinţa Dumnezeului triunic. Prin urmare, tot ceea ce reflectă fiinţa şi voinţa lui Dumnezeu este adevăr. Mai mult, Iisus Hristos este Citește în continuare