Posts Tagged ‘sihastria’

Parintele Cleopa 12 ani de la trecerea la Domnul (marturia mea)

 In ziua de 3 decembrie 2005 am participat la parastasul de şapte ani al parintelui..Vremea a fost câinoasă acolo în ,,sihăstria” Sihăstriei..Însă pe tot parcursul slujbei de pomenire soarele a mângâiat pelerinii şi dealurile din împrejurimi, atmosfera fiind paradisiacă de-a dreptul…Micul pelerinaj al vizitatorilor mănăstirii din curtea Sihăstriei şi până în cimitirul unde se află înmormântat Părintele Cleopa a fost în acea zi cel mai îndrăgit ritual. Nu ştiu ce au simţit alţii rugându-se acolo în apropierea mormântului. Eu am simţit o căldură aparte, ,,un soare” care mă încălzea cu raze dumnezeieşti şi prezenţa vie şi cât se poate de reală a părintelui cu care chiar se putea comunica. Am avut de asemenea bucuria să dorm în chilia părintelui Cleopa direct pe duşumea, învelit doar cu o haină. Somnul de trei patru ore acolo mi s-a părut mai odihnitor decât zece ore de somn în propriul pat.

Cleopa Ilie (n. 10 aprilie 1912, comuna Suliţa, judeţul Botoșani – d. 2 decembrie 1998, Mănăstirea Sihăstria) a fost arhimandrit și stareţ la Mănăstirea Sihăstria, fiind un renumit trăitor al credinţei ortodoxe.

Părintele Cleopa (pe numele de mirean, Constantin) s-a născut într-o familie de ţărani, fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei Alexandru Ilie. Urmează cursurile școlii primare din satul natal, făcând apoi trei ani de ucenicie duhovnicească la schimonahul Paisie Olaru, pustnic în Schitul Cozancea Citește în continuare

Sfanta Teodora de la Sihla

În legătură cu sfârşitul ei, se spune că egumenul schitului Sihăstria ar fi observat, mai multe zile în şir, câteva păsărele care intrau pe fereastră în trapeză, de unde luau fărâmituri de pâine şi poame, apoi zburau la munte, înspre Sihla. Doi ucenici, rânduiţi de egumen, au pornit pe calea arătată de păsări, ajungând până către vârful muntelui. Acolo un frate s-a urcat într-un brad, de unde a izbutit să zărească peştera în care trăia sfânta. Cuvioasa Teodora i-a chemat la ea şi le-a spus că se roagă de 40 de zile că Dumnezeu să-i trimită un duhovnic căruia să-i mărturisească păcatele şi să o împărtăşească înainte de a muri. I-a rugat să-i spună egumenului ultima ei dorinţă, aceea de a-i trimite pe ieromonahul Antonie şi pe ierodiaconul Lavrentie cu Sfânta Împărtăşanie.

Cei doi ucenici s-au întors în mănăstirea lor, vestind egumenului cele ce au descoperit în peşteră Sihlei, cât şi dorinţă Cuvioasei de a-i trimite pe cei doi monahi pe care ea însăşi îi numise. A două zi, potrivit dorinţei sale, ieromonahul Antonie, ierodiaconul Lavrentie şi cei doi ucenici s-au îndreptat spre peşteră. În faţă duhovnicului Antonie, Teodora şi-a mărturisit toate păcatele vieţii, Citește în continuare