Posts Tagged ‘dictionar termeni teologici’

Dictionar de termeni teologici

animism. Sistem de credinţe care afirmă că spiritele sînt cauza mişcării, creşterii şi schimbării (animării) lumii. Deşi mulţi animişti recunosc existenţa unui zeu mai puternic, sînt extrem de sensibili la prezenţa spiritelor în lumea noastră. Pentru
animişti, prin urmare, diferite mişcări, precum creşterea unui copac, foşnetul şi căderea Citește în continuare

Dictionar de termeni teologici: antropologie

De la cuvintele greceşti anthropos (om) şi logos (cuvînt), adică învăţătură despre omenire. Antropologia, în general, se referă la orice studiu al statutului, al obiceiurilor, al datinilor, al relaţiilor şi al culturilor omenirii. în sens mai specific şi teologic, antropologia prezintă învăţătura biblică despre oameni ca fiinţe create de Dumnezeu. Antropologia creştină susţine că oamenii sînt creaţi după chipul lui Dumnezeu {„imago Dei), dar că păcatul a afectat negativ acest chip. Antropologia este interesată Citește în continuare